Česká kriminologie 1–2/2021

Vážení příznivci časopisu Česká kriminologie,

jak jsme již dříve informovali, posledních pár měsíců bylo ve znamení příprav speciálního čísla zaměřeného na reflexi oficiálních statistik kriminality v České republice. Konkrétně bylo naším cílem seznámit čtenáře časopisu s aktuálním stavem veřejně dostupných dat o trestné činnosti, popsat jejich případné limity a diskutovat o možnostech jejich zkvalitnění. Editorství čísla se ujali kolegové a kolegyně Václav Walach, Jakub Drápal, Jana Jíchová, Jiří Mertl, Benjamin Petruželka a Michaela Roubalová, za což bych jim ráda poděkovala.

Čísla časopisu vycházejí obyčejně v jarních měsících a na podzim. Aktuální zpoždění jde na vrub skutečnosti, že se v redakci sešla řada zajímavých statí, esejí, rozhovorů a zpráv, a tak Vám tentokráte přinášíme rovnou dvojčíslo. Kromě řady tematicky zaměřených textů stojí za zmínku i vzpomínková sekce na Otu Novotného.

Přeji všem inspirativní čtení,

Eva Krulichová

výkonná redaktorka

5. 7. 2021

 
 Česká kriminologie 1–2/2021


Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg