2016/2

 

Dosti široká obec členů České kriminologické společnosti si nepochybně zaslouží časopis, ve kterém by byly publikovány aktuální odborné stati a v němž by čtenář nalezl informace o tuzemských i zahraničních akcích stejně jako recenze nejnovějších publikací. K tomu, aby vzniklo první číslo časopisu, vedla nelehká cesta. Kromě řady technických a administrativních kroků bylo nezbytné najít autory odhodlané napsat do nově vznikajícího časopisu a zároveň respektující náročná kritéria publikování i recenzenty, kteří by byli schopni kvalifikovaně posoudit někdy dosti specificky zaměřené příspěvky.

Vytvořit druhé číslo bylo stejně náročné jako první. Stati, které jsou ve druhém čísle, jsou zaměřeny na specifické problémy vězeňství a alternativních trestů. Jde o vězeňskou etnografii, výkon alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby České republiky a ukládání peněžitých trestů v podobě denních pokut. Ve zprávách nalezne čtenář informaci o XV. konferenci Evropské kriminologické společnosti a o IV. kriminologických dnech, které se uskutečnily v lednu 2016 v Brně. V časopisu jsou i dvě recenze na publikace: první se týká genderového násilí v intimních partnerských vztazích, druhá delikvence mládeže.

Při příležitosti vydání druhého čísla bych chtěl především ocenit odhodlanost a úsilí výkonné redaktorky Evy Krulichové. Od počátku založila koncepci časopisu, stanovila přesná pravidla, vyřešila řadu technických záležitostí, jednala s autory a s recenzenty a usilovala o to, aby příspěvky měly odbornou i formální úroveň. Dále bych chtěl poděkovat recenzentům, členům výboru České kriminologické společnosti, kteří občas přispěli cennou radou, a v neposlední řadě všem členům redakční rady časopisu. Nakonec bych chtěl popřát hodně zdaru třetímu číslu, které se v současné době připravuje.

 

12. dubna 2016

Martin Cejp

Předseda redakční radySTUDIE

Možnosti a úskalí vězeňské etnografie: metodologická reflexe využití vězeňské etnografie v českém kontextu
Lukáš Dirga

Analýza ukládání peněžitých trestů v podobě denních pokut v České republice
Jakub Drápal

Romský mentoring: služba podporující výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR
Marek Demner, Anna Šťastná, Michala Baslová

 

ZPRÁVY

Konference IV. kriminologické dny
Jan Tomášek

XV. konference Evropské kriminologické společnosti (ESC)
Miroslav Scheinost, Petra Faridová, Jakub Holas, Michaela Štefunková

 

RECENZE

Recenze monografie Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. (2015): Abused, Battered, or Stalked: Violence in Intimate Partner Relations Gendered
Jan Tomášek

Recenze monografie Moravcová, E., Podaná, Z., Buriánek, J. (2015): Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti
Kazimír Večerka

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg