2016/1

 

Již na II. kriminologických dnech v Českých Budějovicích se zrodila myšlenka založit odborný časopis, který by informoval o důležitých událostech a vědeckých poznatcích z oblasti kriminologie a sociální prevence a sdružoval akademické pracovníky i odborníky z praxe. V průběhu let 2014 a 2015 jsme proto intenzivně pracovali nejdříve na vytvoření webových stránek časopisu, který dostal název Česká kriminologie, a posléze i na tom, aby dnes světlo světa spatřilo jeho první podzimní číslo.

Čtenář se v něm v první řadě seznámí s historií české kriminologie, problematikou ukládání peněžitých trestů nebo se specifiky a podstatou práce Probační a Mediační služby České republiky. Sekce Zprávy nabídne informace o XVII. světovém kongresu Mezinárodní kriminologické společnosti v Monterey, XIV. konferenci Evropské kriminologické společnosti, která se konala v Praze a která zaznamenala velký úspěch, nebo o již III. kriminologických dnech, které na začátku tohoto roku hostila katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Číslo pak uzavírá recenze nové učebnice Kriminologie autorů Gřivny, Zoubkové, Scheinosta et al.

Novému časopisu Česká kriminologie bych ráda popřála, aby se co nejrychleji dostal do povědomí širší odborné, ale i laické veřejnosti, zařadil se mezi známá česká recenzovaná periodika a poskytl platformu pro věcnou diskusi, která by českou kriminologii dále rozvíjela a upevňovala její postavení v rámci akademické obce.

 

Eva Krulichová

výkonná redaktorka

21. 10. 2015STUDIE

Česká kriminologie – dlouhá tradice, slibná současnost
Hedvika Boukalová, Jiří Buriánek, Zuzana Podaná, Miroslav Scheinost, Hana Fidesová

Je vztah mezi peněžitou sankcí a majetkem pachatele výrazem (ne)rovnosti?
Jakub Drápal

Patnácté výročí od založení Probační a mediační služby České republiky: co oslavenci popřát (z pohledu kriminologických výzkumů)?
Jan Tomášek, Jan Rozum


ZPRÁVY

Konference III. kriminologické dny
Stanislava Hoferková, Tereza Raszková

XVII. světový kongres Mezinárodní kriminologické společnosti (ISC)
Miroslav Scheinost, Petr Zeman 

XIV. konference Evropské kriminologické společnosti (ESC)
Jiří Buriánek 


RECENZE

Recenze monografie Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost, M. a kolektiv (2014): Kriminologie (4. vydání)
Hana Fidesová

 

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg